Često postavljana pitanja

Koliko je vremena potrebno za izvršenje dinarskog plaćanja i da li ona mogu biti odmah izvršena?
Dinarska placanja
Svaka dinarska transakcija u iznosu do 300 000 dinara koju inicirate kroz internet aplikaciju banke na adresi <a href="https://online.mobibanka.rs/Identity">https://online.mobibanka.rs/Identity</a> biće izvršena odmah, bez obzira na vreme i dan plaćanja, ako u aplikaciji banke označite opciju Instant plaćanje. Primalac odmah dobija uplatu ukoliko banka ka kojoj plaćate podržava ovu uslugu. U slučaju da ne odaberete opciju Instant plaćanje ili je transakcija inicirana ka banci koja ne podržava instant plaćanja, transakcija će biti izvršena u 10:30 , 12:30 , 14:30 ili 17:00h, a ako je inicirana nakon 17h radnim danima, realizuje se prvog narednog radnog dana.
Da li je prikazana provizija za izvršenje transakcije prilikom plaćanja putem internet i mobilne aplikacije?
Dinarska placanja
Iznos provizije će biti prikazan pre nego što potvrdite izvršenje transakcije.
Ukoliko nemam dovoljno sredstava na računu u valuti transakcije, da li će transakcija biti izvršena sa drugih valuta?
Dinarska placanja
Ako je transakcija u dinarima, prvo će biti zadužena valuta RSD, a ukoliko nemate dovoljno sredstava u dinarima, naplata će se izvršiti sa drugih valuta, po sledećem redosledu: EUR, USD.
Koji broj modela i poziv na broj bi trebalo da unesem pri plaćanju osobi na račun?
Dinarska placanja
Prilikom plaćanja osobi na račun nije potrebno uneti poziv na broj i model.
Prilikom plaćanja poreza i taksi, aplikacija prikazuje poruku da su neispravni podaci za UJP nalog. Na koji način mogu da izvršim plaćanje?
Dinarska placanja
Ova poruka se prikazuje ukoliko niste odabrali odgovarajuću šifru plaćanja, uglavnom kod plaćanja poreza, kazni, taksi, budžetskih uplata. Za ove vrste plaćanja je potrebno odabrati šifru 253 ili 254.
Šta su usluge „Plati na imejl" i „Plati na broj mobilnog”?
Dinarska placanja
„Plati na imejl" i „Plati na broj mobilnog” su usluge koje vam omogućavaju da pošaljete novac u dinarima drugoj osobi koja može ali ne mora biti klijent banke, bez unosa broja računa te osobe. Dovoljno je da znate broj mobilnog telefona ili imejl adresu. Više detalja o ovim uslugama, dostupno je na adresi <a href="http://www.mobibanka.rs/sr/stanovnistvo/usluge/prenos-sredstava/prenesi-novac-uz-broj-telefona-ili-imejl/">http://www.mobibanka.rs/sr/stanovnistvo/usluge/prenos-sredstava/prenesi-novac-uz-broj-telefona-ili-imejl/</a>.
U kom roku primalac može da preuzme novac poslat putem usluga „Plati na imejl” i „Plati na broj mobilnog”?
Dinarska placanja
Novac je moguće preuzeti u roku od 72 sata. U slučaju da novac nije preuzet, vratiće se uplatiocu.
Koji je maksimalni iznos koji mogu da pošaljem putem usluga „Plati na imejl” i „Plati na broj mobilnog”?
Dinarska placanja
Možete poslati maksimalno 5.000 RSD po transakciji, dok je mesečni limit 60.000 RSD.
Na koji način može da se preuzme novac poslat putem usluga „Plati na imejl” i „Plati na broj mobilnog”?
Dinarska placanja
Ukoliko primalac ima otvoren račun u banci, automatski će biti preneta sredstva na njegov račun. U slučaju da primalac nema otvoren račun u banci, dobiće notifikaciju na broj telefona ili imejl sa linkom za preuzimanje novca. Klikom na link prikazuje se strana za unos neophodnih podataka.
Zbog čega mi je, kao nerezidentu, potreban SWIFT za dinarska plaćanja?
Dinarska placanja
S obzirom na to zakonom nije dozvoljeno da nerezidenti učestvuju u dinarskom platnom prometu, potreban je SWIFT za realizaciju dinarskih plaćanja.
Da li kao nerezident mogu da vršim dinarske uplate drugim nerezidentima i pravnim licima u Srbiji?
Dinarska placanja
Moguće je plaćanje i nerezidentima i pravnim licima u Srbiji na putanji Plaćanja, Devizno plaćanje, odabirom opcije za plaćanje u Srbiji. Provizija će biti prikazana na ekranu prilikom plaćanja, u dinarima.
Šta je usluga „Računi na klik” i da li mogu da platim sve svoje račune preko usluge „Računi na klik”?
Dinarska placanja
„Računi na klik" je usluga koja vam omogućava da brzo i jednostavno platite svoje mesečne račune za različite javne i komunalne usluge (Infostan, struju, postpejd račun za mobilni telefon, internet..). Da biste koristili uslugu, potrebno je da se u internet ili mobilnoj aplikaciji prijavite za plaćanje računa na klik. Više detalja je dostupno na adresi <a href="http://www.mobibanka.rs/sr/stanovnistvo/usluge/placanje-racuna-na-klik/">http://www.mobibanka.rs/sr/stanovnistvo/usluge/placanje-racuna-na-klik/</a>.
Da li je moguće platiti deo iznosa primljenog računa na klik, s obzirom na to da sam deo već izmirio?
Dinarska placanja
Nije moguće izvršiti delimično plaćanje računa na klik.
Na koji način mogu da otkažem uslugu „Računi na klik”?
Dinarska placanja
Račun na klik možete otkazati u internet i mobilnoj aplikaciji na putanji Plaćanja, Plati pravnom licu, Računi na klik. Izaberite račun i u prikazanim detaljima odaberite opciju Otkaži pretplatu.
Na koji način mogu da preuzmem potvrdu o izvršenom plaćanju?
Dinarska placanja
Potvrdu o izvršenom plaćanju možete preuzeti odabirom opcije Pošalji potvrdu na imejl, u detaljima transakcije, prikazane u Listi transakcija.
Do kog dana u mesecu je potrebno da obezbedim novac za plaćanje računa putem trajnog naloga sa promenljivim iznosom?
Dinarska placanja
Datum izdavanja računa, kao i datum dospeća su unapred određeni za svakog primaoca i prikazani su prilikom kreiranja trajnog naloga.
Kada će banka početi sa izvršenjem trajnog naloga sa fiksnim iznosom?
Dinarska placanja
Naplata će se vršiti počev od datuma koji ste odabrali za datum prvog plaćanja pri kreiranju naloga, po odabranoj periodici, do odobrenog datuma isticanja.
Kada će banka početi sa izvršenjem trajnog naloga sa promenljivim iznosom?
Dinarska placanja
Datum izvršenja trajnog naloga za plaćanje računa će vam biti prikazan prilikom kreiranja novog trajnog naloga sa promenljivim iznosom. Datum izvršenja je takođe prikazan i u detaljima trajnog naloga kojima možete pristupite odabirom željenog trajnog naloga u listi na putanji Plaćanja, Trajni nalog.
Za koje firme mogu da kreiram trajni nalog sa promenljivim iznosom?
Dinarska placanja
Lista izdavaoca računa će vam biti prikazana prilikom prijave za trajni nalog sa promenljivim iznosom, na putanji Plaćanja, Plati pravnom licu, Trajni nalog, Kreiraj trajni nalog, nakon odabira trajnog naloga sa promenljivim iznosom obaveze u dinarima i plaćanjem u dinarima.
Da li mogu da preskočim prvo naredno izvršenje trajnog naloga sa fiksnim ili promenljivim iznosom?
Dinarska placanja
Da, odabirom opcije Preskoči naredno plaćanje u detaljima trajnog naloga možete preskočiti naredno plaćanje trajnog naloga sa fiksnim iznosom, osim na dan plaćanja. Ova opcija nije moguća za trajne naloge sa promenljivim iznosom.
Ukoliko nemam dovoljno sredstava na računu na dan izvršenja trajnog naloga, da li će biti izvršen narednog dana?
Dinarska placanja
U slučaju da nemate dovoljno sredstava na računu na dan izvršenja trajnog naloga, trajni nalog neće biti izvršen.
Ukoliko nemam dovoljno sredstava u valuti u kojoj se izvršava trajni nalog, da li će se nedostajući iznos pokriti konverzijom druge raspoložive valute?
Dinarska placanja
Automatska konverzija valuta neće biti izvršena. Neophodno je da pre dana izvršenja trajnog naloga obezbedite sredstva u valuti izvršenja trajnog naloga.
Da li će me banka obavestiti o izvršenju mojih trajnih naloga?
Dinarska placanja
Da, ukoliko ste prilikom kreiranja trajnog naloga odabrali opciju da dobijate obaveštenja o dospeću i/ili izvršenju trajnog naloga.
Da li mogu da otkažem trajni nalog?
Dinarska placanja
Trajni nalog možete da otkažete odabirom opcije Otkaži trajni nalog u detaljima trajnog naloga.
Da li mogu da kreiram trajni nalog za prenos određenog dinarskog iznosa sa svog tekućeg na štedni račun na zadati dan u mesecu?
Dinarska placanja
Trajni nalog za prenos novca na štedni račun možete kreirati u svakom trenutku odabirom opcije Plaćanja, Trajni nalog, Kreiraj novi trajni nalog. Imate mogućnost da odaberete Interni prenos između svojih računa u istoj ili različitim valutama, željeni iznos i periodičnost plaćanja.
Da li mogu da kreiram trajni nalog u stranoj valuti, koji će se izvršavati u dinarima?
Dinarska placanja
Možete. Iznos plaćanja u dinarima će biti obračunat po srednjem kursu banke na dan dospeća.
Kako mogu da znam da li banka ka kojoj plaćam podržava uslugu instant plaćanja?
Dinarska placanja
Ukoliko plaćate na račun u Banca Intesa (160), plaćanje može biti izvršeno samo u toku radnog dana.
Da li postoji provizija za instant plaćanja i koliko ona iznosi?
Dinarska placanja
Provizija se naplaćuje u skladu sa paketom koji u banci koristite, za Osnovni i Starter paket iznosi 50 odnosno 20 dinara, dok je na Progresiv paketu besplatno.
Ukoliko želim da izvršim plaćanje pravnom licu u stranoj valuti, da li mi je potreban određeni dokument?
Devizna plaćanja
Prilikom deviznog plaćanja pravnom licu je potrebno priložiti odgovarajuću fakturu, ugovor ili imejl prepisku, na osnovu koje se vrši plaćanje.
Da li mogu da šaljem novac svojim rođacima u inostranstvu?
Devizna plaćanja
Možete, za iznose do 10.000 EUR dovoljan je opis transakcije u slobodnoj formi , dok je za iznose veće od 10.000 EUR potrebno priložiti dokaz o srodstvu do trećeg kolena i da srodnik živi u inostranstvu.
Da li mogu da uplatim osiguranje stranoj osiguravajućoj kući?
Devizna plaćanja
Plaćanje je moguće samo ka domaćim osiguravajućim kućama. Izuzetak su osiguranja koja nisu u ponudi domaćih osiguravajućih kuća. Ukoliko vam je potrebno više informacija, pozovite naš Korisnički servis na 063 9005.
Da li kao nerezident mogu da primam zaradu u stranoj valuti?
Devizna plaćanja
Moguće je ukoliko ste zaposleni u inostranoj kompaniji. Nerezidenti zaposleni u domaćim kompanijama ne mogu primati uplate u stranoj valuti, već samo u dinarima.
Da li kao rezident mogu da prenesem novac na svoj račun u inostranstvu?
Devizna plaćanja
Moguće je preneti novac na svoj račun u inostranstvu. Ukoliko ste državljanin i neke druge države i imate strani pasoš, prilikom prenosa novca je potrebno da priložite samo pasoš. Ukoliko ste državljanin samo Republike Srbije, potrebno je da priložite radnu vizu, boravišnu dozvolu, studentsku vizu ili neki drugi dokument kojim se omogućava boravak u inostranstvu do 12 meseci. Ako je boravak duži od 12 meseci, gubite status rezidenta u Republici Srbiji.
Da li kao nerezident u Republici Srbiji mogu da prenesem novac na svoj račun u stranoj zemlji u kojoj imam status rezidenta?
Devizna plaćanja
Možete preneti novac uz potvrdu poreske službe o izmirenim obavezama. Ukoliko prenosite sredstva sa štednog računa, ova potvrda nije potrebna.
Da li mi je potrebna dokumentacija ukoliko želim da primam zaradu u stranoj valuti?
Devizna plaćanja
Ukoliko ste nerezident, nije potrebna dokumentacija. Ukoliko imate status rezidenta potrebno je da dostavite ugovor, fakturu ili Izjavu o izvršenom poslu. Obrazac izjave možete preuzeti na strani <a href="http://www.mobibanka.rs/sr/stanovnistvo/usluge/prenos-sredstava/primi-novac-iz-inostranstva/">http://www.mobibanka.rs/sr/stanovnistvo/usluge/prenos-sredstava/primi-novac-iz-inostranstva/</a>.
Da li kao rezdent mogu da plaćam u stranoj valuti drugim rezidentima i nerezidentima u Srbiji?
Devizna plaćanja
Možete, u slučajevima koji su dozvoljeni zakonom: zakup i kupoprodaja nepokretnosti, premije osiguranja, donacije u humanitarne svrhe, prenos članu porodice do trećeg kolena srodstva. Za spoljnotrgovinske poslove sa nerezidentima je potrebno dostaviti fakturu ili ugovor.
Da li kao rezident u Srbiji mogu da primam zaradu u stranoj valuti?
Devizna plaćanja
Zaradu možete primati u stranoj valuti od inostrane kompanije ili ukoliko radite u diplomatskim, konzularnim i drugim predstavništvima Republike Srbije u inostranstvu, po osnovu Ugovora o radu, ili ukoliko ste upućeni na rad u inostranstvo po osnovu Ugovora o izvođenju investicionih radova u inostranstvu.
Da li kao nerezident mogu da plaćam u stranoj valuti rezidentima u Srbiji?
Devizna plaćanja
Možete u slučajevima koji su dozvoljeni zakonom: zakup i kupoprodaja nepokretnosti, premije osiguranja, donacije u humanitarne svrhe, prenos članu porodice do trećeg kolena srodstva. Za spoljnotrgovinske poslove sa nerezidentima je potrebno dostaviti fakturu ili ugovor.
Da li kao nerezident mogu da vršim plaćanja u stranoj valuti drugim nerezidentima u Srbiji?
Devizna plaćanja
Plaćanje u devizama u Srbiji drugom nerezidentu moguće je samo po osnovu spoljnotrgovinskog posla, pri čemu je potrebno dostaviti fakturu ili ugovor.
Da li mogu da vršim devizna plaćanja na osnovu trgovine akcijama u inostranstvu?
Devizna plaćanja
Da biste vršili plaćanja na osnovu trgovine akcijama, potrebno je priložiti ugovor sa brokerskom kućom.
Kako mogu da razmenim novac i po kom kursu?
Menjačnica
Razmenu valuta možete vršiti putem aplikacije odabirom opcije Menjačnica. Kurs će vam biti prikazan nakon unosa iznosa strane valute koju želite da razmenite. Više detalja o ovoj usluzi možete pogledati na: <a href="http://www.mobibanka.rs/sr/stanovnistvo/usluge/menjacnica/">http://www.mobibanka.rs/sr/stanovnistvo/usluge/menjacnica/</a>.
Da li je moguća direktna razmena stranih valuta putem menjačnice?
Menjačnica
Potrebno je prvo razmeniti jednu stranu valutu u dinare, zatim iz dinara u drugu željenu valutu. Direktna razmena stranih valuta nije moguća.
Ko sve može da otvori tekući račun i da li je neophodan prenos zarade za otvaranje tekućeg računa?
Tekući račun
Tekući račun mogu otvoriti osobe starije od 16 godina koje su rezidenti Srbije i osobe starije od 18 godina koje su nerezidenti. Tekući račun može biti otvoren i bez prenosa zarade.
Koja dokumentacija je potrebna za otvaranje tekućeg računa?
Tekući račun
Za otvaranje tekućeg računa je potrebna sledeća dokumentacija: - Za državljane Republike Srbije sa statusom rezidenta potrebna je važeća lična karta ili pasoš uz potvrdu MUP-a da je u toku postupak izrade lične karte, - Za državljane Republike Srbije sa statusom nerezidenta potrebna je važeća lična karta ili pasoš, - Za strana lica sa statusom nerezidenta, osim državljana Crne Gore i BiH potreban je važeći pasoš i prijava boravka, - Za strana lica sa statusom rezidenta potrebna je važeća lična karta ili pasoš i prijava boravka, - Za nerezidente, državljane Crne Gore i BiH, potrebna je važeća lična karta ili pasoš, - Za maloletna lica koja imaju 16 i više godina, potreban je važeći identifikacioni dokument, izvod iz matične knjige rođenih ili uverenje suda ili drugog organa kako bi se utvrdio identitet zakonskog zastupnika i ugovor sa poslodavcem o zasnivanju radnog odnosa. Ukoliko su svi prethodni uslovi ispunjeni, Ugovor o otvaranju računa može potpisati isključivo zakonski zastupnik maloletnog lica.
U kojim valutama mogu da otvorim tekući račun?
Tekući račun
Tekući račun je viševalutni i na njemu možete pored dinara raspolagati i sledećim valutama: EUR, USD.
Da li je moguće otvoriti više od jednog tekućeg računa?
Tekući račun
Svaki korisnik može da otvori samo jedan viševalutni tekući račun.
Kako mogu da izmenim lične podatke?
Tekući račun
Podaci iz ličnih dokumenata se mogu izmeniti u bilo kojoj Yettel prodavnici donošenjem važećih dokumenata na uvid. Svi drugi podaci se mogu izmeniti putem internet i mobilne aplikacije, na putanji Moja banka, Moj profil, bez dolaska u banku. Na isti način, osoba koja je ovlašćena po tekućem računu drugog korisnika može izmeniti svoje kontakt podatke.
Kako mogu da dobijem izvod sa tekućeg računa?
Tekući račun
Izvod se dostavlja jednom mesečno putem imejla, na vašu registrovanu imejl adresu. Takođe, izvode za prethodnih 12 meseci možete preuzeti na internet ili mobilnoj aplikaciji banke, na putanji: Moji računi, Detalji računa, Lista izvoda.
Da li mogu da ovlastim drugu osobu da otvori tekući račun u moje ime?
Tekući račun
Tekući račun može otvoriti druga osoba u vaše ime uz ovlašćenje, odnosno punomoćje na obrascu propisanom od strane Banke. Potrebno je da potpišete ovlašćenje i da isto bude overeno od strane organa nadležnog za overu. Ovlašćenje za otvaranje tekućeg računa ne treba da bude starije od 3 meseca. Obrazac možete preuzeti na linku: <a href="https://www.mobibanka.rs/static/file/ovlascenje-za-otvaranje-racuna-mb.pdf">https://www.mobibanka.rs/static/file/ovlascenje-za-otvaranje-racuna-mb.pdf</a>.
Koja je dokumentacija potrebna ovlašćenoj osobi prilikom potpisivanja ovlašćenja po tekućem računu?
Tekući račun
Ukoliko je ovlašćena osoba punoletni rezident, dovoljna je važeća lična karta prilikom potpisivanja ovlašćenja. Ovlašćene osobe starosti od 14 do 18 godina treba da dostave sledeću dokumentaciju: - važeću ličnu kartu, - pismeno odobrenje roditelja ili staratelja u njihovom prisustvu (ili odobrenje overeno u sudu, pri čemu prisustvo roditelja ili staratelja nije neophodno prilikom potpisivanja ovlašćenja), - važeći dokument kojim se potvrđuje identitet roditelja ili staratelja, - izvod iz matične knjige rođenih ili potvrda o starateljstvu.
Da li mogu da ovlastim drugu osobu (ili više njih) da raspolaže mojim tekućim računom i na koji način?
Tekući račun
Vlasnik računa može ovlastiti drugu osobu ili više njih, pri čemu broj ovlašćenih osoba nije ograničen. Ovlašćena osoba može biti rezident starosti od 14 godina, odnosno nerezident stariji od 18 godina. Ovlašćena osoba ima na raspolaganju iste mogućnosti kao i vlasnik tekućeg računa, osim mogućnosti da podnese zahtev za zatvaranje tekućeg računa, doda novu ovlašćenu osobu i izmeni lične podatke vlasnika tekućeg računa. Zahtev za ovlašćenje druge osobe podnosi vlasnik tekućeg računa na internet aplikaciji banke, na putanji Moja banka, Ovlašćene osobe, Dodaj novu ovlašćenu osobu. Nakon podnetog zahteva, ovlašćena osoba treba da poseti najbližu Yettel prodavnicu radi potpisivanja ovlašćenja.
Kako mogu da ukinem drugoj osobi ovlašćenje za korišćenje mog tekućeg računa?
Tekući račun
Ukidanje ovlašćenja se može izvršiti na internet aplikaciji, na putanji Moja banka, Ovlašćene osobe, izborom opcije za ukidanje ovlašćenja željenoj ovlašćenoj osobi. Ovlašćenje se istog trenutka ukida, a ovlašćena osoba će biti o tome obaveštena.
Da li rezident može da ovlasti nerezidenta po svom tekućem računu?
Tekući račun
Ovlašćenje je moguće samo između korisnika iste rezidentnosti.
Da li je za zatvaranje tekućeg računa neophodan dolazak u banku?
Tekući račun
Zahtev za zatvaranje računa možete podneti na internet aplikaciji banke na putanji Moja banka, Moj profil, Zatvaranje računa ili odlaskom u najbližu poslovnicu Mobia. Zahtev za zatvaranje računa može podneti jedino vlasnik tekućeg računa.
Kako mogu da aktiviram svoju platnu karticu?
Kartice
Karticu možete aktivirati putem internet ili mobilne aplikacije, na putanji Kartice, Podešavanja, Aktivacija kartice. Pri aktivaciji sami birate PIN za karticu.
Kako mogu podesiti limite za karticu?
Kartice
Master Card Na internet ili mobilnoj aplikaciji, na putanji Kartice, Limiti možete podešavati limite za plaæanje karticom na platnim mestima, na bankomatu i na internetu. Maksimalan iznos koji možete odrediti za plaæanje na platnim mestima je 600.000 RSD ili 75 transakcija dnevno, dok je najveæi iznos meseèno 1.000.000 RSD, odnosno 500 transakcija. Limiti za isplatu na bankomatima i plaæanje na internetu su isti i iznose 600.000 RSD ili 50 transakcija dnevno, odnosno 1.000.000 RSD ili 100 transakcija meseèno. Dina Card Limiti se podešavaju pozivanjem Korisnièkog servisa na 063 9005 sa broja registrovanog za kontakt sa bankom.
Kako da bezbedno koristim svoju Master Card karticu prilikom plaæanja na internetu?
Kartice
Zahvaljujući tehnologijama, kao što je 3D Secure, koja zahteva dodatnu potvrdu identiteta vlasnika kartice, bezbedno možete koristiti platne kartice za plaćanje na internetu. Savetujemo da deaktivirate opciju plaćanja na internetu putem aplikacije, odnosno, ukoliko je to neophodno, da je aktivirate pre plaćanja. Podaci sa vaše kartice (CVV2) će vam biti potrebni samo prilikom plaćanja na internetu, te stoga savetujemo da ne otkrivate ove podatke u druge svrhe.
Šta da radim u slučaju da ne mogu da pronađem svoju karticu?
Kartice
Master Card Ukoliko ne možete da pronaðete svoju karticu, možete je privremeno blokirati na internet ili mobilnoj aplikaciji, na putanji Kartice, Podešavanja, Blokada kartice. Privremeno blokirana kartica se može ponovo aktivirati. U sluèaju kraðe ili gubitka kartice, preporuèujemo trajnu blokadu kartice, koju možete inicirati na istoj putanji. Trajna blokada inicira izradu nove kartice koja æe biti poslata na odabranu adresu. Ukoliko niste u moguænosti da pristupite aplikaciji, svoju karticu možete blokirati pozivanjem Korisnièkog servisa na 063 9005. Dina Card U sluèaju kraðe ili gubitka karticu možete blokirati ili zahtevati zamenu pozivanjem Korisnièkog servisa na 063 9005 sa broja registrovanog za kontakt sa bankom.
Šta je 3D Secure? Da li moja kartica podržava ovu opciju?
Kartice
Master Card podržava ovu tehnologiju. 3D Secure tehnologija obezbeðuje dodatnu sigurnost prilikom plaæanja karticom na internetu. Ukoliko koristite svoju karticu na sajtu koji podržava ovu tehnologiju, prilikom plaæanja zahtevaæe se unos koda poslat SMS-om na vaš broj telefona registrovan u banci. Nakon unosa koda plaæanje æe biti izvršeno.
Šta da radim ukoliko zaboravim svoj PIN za karticu?
Kartice
Master Card PIN kartice možete promeniti na internet ili mobilnoj aplikaciji na putanji Kartice, Podešavanja, Promena PIN-a. Nakon promene PIN-a, potrebno je da izvršite prvu transakciju na bilo kom bankomatu kako bi vaš novi PIN postao važeæi i kartica spremna za upotrebu na svim platnim mestima. Dina Card PIN kartice možete promeniti na bankomatu Mobi Banke.
Šta je PayPass? Da li moja kartica podržava ovaj model plaćanja?
Kartice
PayPass je MasterCard tehnologija koja vam omoguæava beskontaktno plaæanje. Kartica naše banke podržava ovaj oblik plaæanja i možete je koristiti na svim prodajnim mestima na kojima je moguæe beskontaktno plaæanje. Transakcije bez unošenja PIN-a moguæe su samo za iznose manje od 1.500 RSD, dok je za veæe iznose potrebno uneti PIN. Karticu za beskontaktno plaæanje možete da koristite i u inostranstvu, a visina iznosa za plaæanje bez unosa PIN-a varira, pri èemu uglavnom ne prelazi 20 EUR. Dina Card kartica ne podržava beskontaktno plaæanje.
Šta je CVC2/CVV2?
Kartice
CVC2/CVV2 sigurnosni kod je trocifreni broj napisan na poleđini vaše kartice koji je neophodan za plaćanje na internetu.
Šta da radim ukoliko ne prepoznajem transakciju koja je prikazana u Listi transakcija, odnosno izvodu po mom računu?
Kartice
U slučaju da tokom provere stanja na računu naiđete na transakciju koju ne prepoznajete, pre nego što kontaktirate banku, proverite sledeće: - naziv prodajnog mesta na slipu transkacije; - ukoliko niste sigurni da ste transakciju izvršili na prikazani datum, pokušajte da identifikujete iznos ili ime prodajnog mesta, jer se kartične transakcije ne realizuju istog dana; - ako je jedna transakcija prikazana dva puta u listi, a znate da je prvi pokušaj njenog izvršenja bio neuspešan, proverite da li je vaš račun zadužen za oba iznosa. Za dodatne provere sporne transakcije možete kontaktirati Korisnički servis na 063/9005. Ukoliko verujete da je određena transakcija posledica zloupotrebe vaše platne kartice, neophodno je da odmah blokirate karticu.
Da li mogu da koristim karticu u inostranstvu iako nemam evre na računu?
Kartice
Master Card karticu je moguæe koristiti i u inostranstvu, dok Dina Card karticom možete plaæati samo u zemlji. Ukoliko nemate evre na raèunu za transakciju u inostranstvu, automatski æe biti konvertovan novac sa vašeg raèuna iz drugih raspoloživih valuta. Isto tako svoju karticu možete koristiti u Srbiji iako na raèunu imate samo novac u stranoj valuti. Preporuka banke je da obezbedite evre na raèunu za plaæanje u inostranstvu i na inostranim sajtovima, dok je za plaæanja u zemlji najpovoljnije da imate dinare.
Blokiran mi je PIN na kartici. Šta da radim?
Kartice
U sluèaju da vam je blokiran PIN na prodajnom mestu, možete ga deblokirati na bankomatima Mobi Banke, izborom opcije za deblokadu i unošenjem svog PIN-a. Za Master Card-Ukoliko ne možete da se setite svog PIN-a, možete ga promeniti u aplikaciji banke, na putanji Kartice, Podešavanja, Promena PIN-a i nakon 24h kartica æe ponovo biti spremna za korišèenje sa novim PIN-om. Za Dina Card karticu promena je moguæa pozivanjem Korisnièkog servisa na 063 9005 sa broja registrovanog za kontakt sa bankom.
Šta da radim ukoliko mi nije stigla kartica na odabranu adresu?
Kartice
Ukoliko kartica ne stigne u roku od 30 dana od otvaranja računa na vašu kontakt adresu, pozovite naš Korisnički servis na 063 9005.
Da li mogu kupovinu izvršenu debitnom karticom da podelim na rate?
Kartice
Moguæe je podeliti na rate transakciju izvršenu iskljuèivo Master Card debitnom karticom ukoliko imate i kreditnu karticu. Na putanji Moji raèuni, Lista transakcija, odaberite transakciju koju želite da podelite na rate, a zatim opciju Naplati sa kreditne kartice. Možete podeliti na rate transkaciju koja zadovoljava sledeæe uslove: - plaæanje izvršeno u tekuæem mesecu, - na kreditnoj kartici u tom trenutku imate sredstva u iznosu transakcije koju želite da podelite na rate i naknade od 150 RSD po rati (na primer, ako ste se opredelili za tri rate, naknada æe biti 450 RSD), - minimalni iznos transakcije koji se može podeliti na rate je 2.000 RSD. Najveæi broj rata koji možete izabrati 12.
Moja Master Card kartica ističe, kako da naručim novu?
Kartice
Vaša Master Card kartica je izdata sa odštampanim rokom važenja i aktivna je do poslednjeg dana meseca navedenog na njoj. Banka će automatski započeti proces izdavanja nove kartice i ona će Vam biti poslata poštom, najkasnije 15 dana pre isteka roka važenja kartice koju koristite. Od 17.8. 2018. uz novu Master Card dobićete i Dina Card karticu.
U aplikaciji mi nije vidljiva Dina Card kartica. Šta je potrebno da podesim?
Kartice
Dina Card kartica nije vidljiva u aplikaciji banke,i za njen prikaz nisu potebna dodatna podešavanja. Sva plaćanja izvršena bilo kojom karticom dostupna su za pregled u opciji Moji računi, Detalji računa, lista transakcija.
Da li je neophodno da imam tekući račun u Mobi Banci za podnošenje zahteva za kreditnu karticu? Na koji način mogu da podnesem zahtev?
Master Card kreditna kartica
Korisnici Mobi Banke koji imaju aktivan tekući račun i status rezidenta mogu se prijaviti za kreditnu karticu putem internet aplikacije na putanji Katalog proizvoda, Krediti, Kreditna kartica, u bilo kojoj Yettel prodavnici ili pozivom Korisničkog servisa na 063 9005.
Koje uslove bi trebalo da ispunim i šta mi je potrebno od dokumentacije za dobijanje kreditne kartice?
Master Card kreditna kartica
Ukoliko imate otvoren račun u Mobi Banci, imate prijavu stalnog boravka na teritoriji Republike Srbije, odnosno, imate status rezidenta, i pritom ste zaposleni ili ste penzioner, možete podneti zahtev za kreditnu karticu putem internet aplikacije. Za više informacija o dokumentaciji koju je potrebno da obezbedite za apliciranje, posetite <a href="http://www.mobibanka.rs/sr/stanovnistvo/ponuda/kartice/kreditna-kartica#dokumentacija">http://www.mobibanka.rs/sr/stanovnistvo/ponuda/kartice/kreditna-kartica#dokumentacija</a>.
Kako mogu proveriti status mog zahteva za kreditnu karticu?
Master Card kreditna kartica
Status podnetog zahteva za kreditnu karticu možete proveriti u svojoj internet ili mobilnoj aplikaciji na putanji Moja banka, Status prijava.
Da li postoje troškovi prilikom podnošenja zahteva za kreditnu karticu?
Master Card kreditna kartica
Prilikom podnošenja zahteva za kreditnu karticu ne postoje nikakvi troškovi, tj. nema troškova naknade za odobrenje, upita u Kreditni biro.
Da li mogu da koristim kreditnu karticu za refinansiranje i na koji način?
Master Card kreditna kartica
Kreditnu karticu možete koristiti i za refinansiranje kredita, kreditne kartice, dozvoljenog minusa, ili bilo kog drugog kreditnog proizvoda, u Mobi Banci ili drugim bankama. Potrebno je da podnesete zahtev putem internet aplikacije na putanji Katalog proizvoda, Krediti za refinansiranje, Kreditna kartica sa refinansiranjem. Pored dokumentacije za odobrenje, potrebno je dostaviti i Potvrdu o ostatku duga iz druge banke za obaveze koje želite da refinansirate. Prilikom aktivacije kreditne kartice, Mobi Banka će sredstva direktno preneti drugoj banci I zadužiti limit kreditne kartice za iznos koji se refinanasira i naknadu, ukoliko je refinansiranje na rate.
Da li je u pitanju revolving kreditna kartica?
Master Card kreditna kartica
Da, u pitanju je kreditna kartica koja funkcioniše po revolving modelu otplate. Dodatno, postoji mogućnost korišćenja kartice na rate putem opcije Podeli na rate, u detaljima kartične transakcije izvršene u tekućem mesecu, na putanji Moji računi, Kreditna kartica, Lista transakcija.
Šta podrazumeva revolving model otplate?
Master Card kreditna kartica
Revolving model otplate omogućava odloženo plaćanje roba i usluga, pri čemu iznos mesečnog plaćanja nije fiksan, odnosno varira u zavisnosti od iskorišćenog limita. Iznos mesečne obaveze i minimalni procentualni iznos duga koji je potrebno uplatiti su prikazani u izvodu. Ostatak duga se prenosi u naredni obračunski period i zajedno sa iznosom nove potrošnje izmiruje se u ugovorenom procentu u momentu dospeća. Može se otplatiti i veći iznos od minimalnog, kao što je u svakom momentu moguća i otplata celokupnog duga. U zavisnosti od datuma uplate dela duga ili celokupnog duga, razlikovaće se i način obračuna kamate.
Šta je grejs period, koliko on traje i na koji način mogu da iskoristim njegove povoljnosti?
Master Card kreditna kartica
Grejs period podrazumeva da korisniku obaveza dospeva poslednjeg dana u mesecu, ali da uplatu može izvršiti do 15-og u narednom mesecu. U ovom periodu se ne obračunava kamata ukoliko se vrati ceo potrošeni iznos.
Na koji način se vrši otplata kreditne kartice i šta podrazumeva minimalni iznos uplate duga?
Master Card kreditna kartica
Za otplatu minimalne mesečne obaveze potrebno je obezbediti sredstva na tekućem računu najkasnije do 15-og u mesecu, kada se automatski vrši naplata. Minimalni iznos za otplatu je 5% od ukupnog dugovanja, odnosno 1.000 RSD. U slučaju kada je 5% od potrošenog iznosa manje od 1.000 RSD, biće naplaćena rata od 1.000 RSD.
Kako mogu da prebacim sredstva sa tekućeg računa na kreditnu karticu?
Master Card kreditna kartica
Sredstva možete preneti internim prenosom na početnoj strani, nakon logovanja, izborom opcije Interni prenos na vidžetu Brzo do plaćanja.
Na koji način mi se obračunava kamata u slučaju da 15-og nemam dovoljno sredstava za naplatu na računu?
Master Card kreditna kartica
U tom slučaju obračunava se zatezna kamata za kašnjenje u otplati koja obuhvata period od 1-og u mesecu do trenutka otplate.
Kada i na koji način dobijam izvod o potrošnji po kreditnoj kartici?
Master Card kreditna kartica
Izvod o potrošnji po kreditnoj kartici dostupan je na internet i mobilnoj aplikaciji banke na putanji Moji računi, Krediti, Kreditna kartica, Detalji, Lista izvoda. Izvod je dostupan početkom meseca za prethodni mesec i pruža uvid u mesečnu potrošnju i mesečno plaćanje.
Kako mogu da aktiviram svoju kreditnu karticu i da li PIN za kreditnu karticu može da bude isti kao za debitnu?
Master Card kreditna kartica
Karticu možete aktivirati na internet ili mobilnoj aplikaciji banke na putanji Kartice, Podešavanja, Aktivacija kartice. Prilikom aktivacije kreirate željeni PIN, nakon čega se kartica može koristiti. PIN može biti isti kao i za debitnu karticu.
Da li mogu kupovinu izvršenu kreditnom karticom da podelim na rate?
Master Card kreditna kartica
Moguće je podeliti na rate transakciju izvršenu kreditnom karticom. Na putanji Moji računi, Krediti, Kreditna kartica, Lista transakcija, odaberite transakciju koju želite da podelite na rate, a zatim opciju Podeli na rate. Možete podeliti na rate transkaciju koja zadovoljava sledeće uslove: - plaćanje izvršeno u tekućem mesecu, - na kreditnoj kartici u tom trenutku imate sredstva u iznosu naknade od 150 RSD po rati (na primer, ako ste se opredelili za tri rate, naknada će biti 450 RSD), - minimalni iznos transakcije koji se može podeliti na rate je 2.000 RSD. Najveći broj rata koji možete izabrati je 12.
Koja plaćanja mogu podeliti na rate?
Master Card kreditna kartica
Sva plaćanja karticom izvršena na platnim mestima ili na internetu možete podeliti na rate. Transakcije izvršene putem internet ili mobilne aplikacije, poput plaćanja računa sredstvima sa kreditnog limita ili internog prenosa, nisu obuhvaćene uslugom podele na rate.
Koje transakcije kreditnom karticom mogu da izvršim bez naknade, a za koje će mi biti naplaćena naknada?
Master Card kreditna kartica
Karticom možete plaćati bez provizije na svim prodajnim mestima sa oznakom MasterCard, kao i na internetu. Takođe, plaćanja Računa na klik i Dopuna putem aplikacije su bez naknade. Ostala plaćanja putem mobilne ili internet aplikacije, kao i podizanja gotovine na bankomatima i šalterima banaka u zemlji i inostranstvu imaju određenu proviziju. Visinu provizije možete pogledati u tarifniku banke na adresi: https://www.mobibanka.rs/sr/o-nama/mobi-banka/tarifnik
Kako mogu da dobijem potvrdu o ugašenoj kreditnoj kartici i u kom roku?
Master Card kreditna kartica
Potvrda o ugašenoj kreditnoj kartici će vam biti poslata u roku od 5 radnih dana od trenutka gašenja kreditne kartice na registrovanu imejl adresu. Izrada ove potvrde se ne naplaćuje.
Kako mogu da dobijem potvrdu o ostatku duga po kreditnoj kartici i u kom roku?
Master Card kreditna kartica
Potvrdu o ostatku duga možete dobiti pozivom našeg Korisničkog servisa na broj 063 9005 ili slanjem imejla na adresu banka@mobibanka.rs. Naknada za izradu potvrde iznosi 750 RSD, i potrebno je da ovaj iznos obezbedite na tekućem računu prilikom podnošenja zahteva. Potvrda će vam biti dostavljena sledećeg radnog dana.
Na koji način mogu da podnesem zahtev za keš kredit ?
Keš kredit
Možete podneti zahtev za keš kredit ukoliko imate status rezidenta. Ukoliko imate otvoren platni račun u Mobi Banci za keš kredit se možete prijaviti putem internet aplikacije na putanji Katalog ponuda/Krediti/Keš kredit sa fiksnom kamatnom stopom. Ukoliko nemate otvoren tekući račun, potrebno je da prvo posetite prodajno mesto Banke kako biste dobili ponudu, a potom nastavili podnošenje zahteva putem internet aplikacije.
Koje uslove bi trebalo da ispunim i šta mi je potrebno od dokumentacije za dobijanje keš kredita?
Keš kredit
Ukoliko imate otvoren račun u Mobi Banci, imate prijavu stalnog boravka na teritoriji Republike Srbije, odnosno, imate status rezidenta, i pritom ste zaposleni ili ste penzioner, možete podneti zahtev za kredit putem internet aplikacije. Ukoliko nemate otvoren tekući račun, potrebno je da prvo posetite prodajno mesto Banke kako biste dobili ponudu, a potom nastavili podnošenje zahteva putem internet aplikacije. Za više informacija o dokumentaciji koju je potrebno obezbediti za apliciranje, posetite https://www.mobibanka.rs/sr/stanovnistvo/ponuda/krediti/kes-krediti#dokumentacija.
Kako mogu proveriti status mog zahteva za keš kredit?
Keš kredit
Status podnetog zahteva za keš kredit možete proveriti u svojoj internet ili mobilnoj aplikaciji na putanji Moja banka, Status prijava.
Da li postoje troškovi odobrenja zahteva za keš kredit?
Keš kredit
Od 01.04.2020 banka ne naplaćuje naknadu za obradu kreditnog zahteva.
Na koji način se vrši otplata kredita i kog datuma u mesecu dospeva rata na naplatu?
Keš kredit
Keš kredit otplaćujete u jednakim mesečnim ratama. Dovoljno je da sredstva u iznosu rate obezbedite na svom tekućem računu u Mobi Banci do poslednjeg kalendarskog dana u mesecu, bilo da je radni ili neradni dan, kada se automatski vrši naplata.
Da li mogu da podnesem zahtev za još jedan keš kredit ukoliko već imam odobren keš kredit ili zahtev za kredit u obradi?
Keš kredit
Možete podneti zahtev za keš kredit i u slučaju da već imate odobren keš kredit ili podnet zahtev.
Na koji način mogu da pratim otplatu svog keš kredita?
Keš kredit
Preostali dug i otplaćeni iznos svog keš kredita možete videti na početnoj strani internet i mobilne aplikacije, kao i na putanji Moj računi, Krediti, Keš kredit, Detalji. Takođe, možete preuzeti izvod koji je dostupan na internet i mobilnoj aplikaciji banke na putanji Moji računi, Krediti, Keš kredit, Detalji, Lista izvoda. U izvodu je prikazan preostali iznos duga, kao i ostali detalji kredita, na dan poslednjeg obračuna.
Na koji način mogu otplatiti nekoliko rata unapred ili otplatiti ceo kredit pre dogovorenog roka? Da li postoje troškovi u slučaju potpune prevremene otplate kredita?
Keš kredit
Keš kredit možete otplatiti i pre dogovorenog roka otplate, u potpunosti ili delimično, tako što ćete izvršiti interni prenos sa tekućeg računa na kreditnu partiju odabirom opcije Interni prenos na početnoj strani aplikaciji ili na putanji Moji računi, Krediti, Keš kredit, Detalji, Prevremena otplata. U slučaju delimične otplate potrebno je preneti sredstva u iznosu od tri ili više rata. Prevremena otplata keš kredita se izvršava bez naknade.
Na koji način delimična otplata kredita utiče na mesečnu ratu i period otplate kredita? Da li ću dobiti dokument nakon izvršene prevremene otplate?
Keš kredit
U slučaju delimične prevremene otplate, iznos mesečne rate se smanjuje, odnosno preostali iznos duga se deli na preostali broj rata. Rok otplate se ne menja, a ukoliko je postojala naknada za odobrenje zahteva njen srazmerni deo se transferiše platni račun. Novi plan otplate je dostupan u internet i mobilnoj aplikaciji banke na putanji Moji računi/Krediti/Keš krediti/Akcije/Plan otplate. U slučaju potpune prevremene otplate, Potvrda o izmirenim obavezama će vam biti poslata na registrovanu imejl adresu.
Kako mogu da dobijem potvrdu o ugašenom keš kreditu i u kom roku?
Keš kredit
Potvrda o ugašenom keš kreditu će vam biti poslata u roku od 5 radnih dana od trenutka likvidacije keš kredita na registrovanu imejl adresu. Izrada ove potvrde se ne naplaćuje.
Kako mogu da dobijem potvrdu o ostatku duga po keš kreditu i u kom roku?
Keš kredit
Potvrdu o ostatku duga možete dobiti pozivom našeg Korisničkog servisa na broj 063 9005 ili slanjem imejla na adresu banka@mobibanka.rs. Naknada za izradu potvrde iznosi 750 RSD, i potrebno je da ovaj iznos obezbedite na tekućem računu prilikom podnošenja zahteva. Potvrda će vam biti dostavljena sledećeg radnog dana.
Da li mogu da prenesem sredstva sa tekućeg računa na račun kredita za uređaj?
Kredit za uređaj
Možete da preneseta sredstva sa tekućeg računa na račun kredita za uređaj na putanji Moji računi, Krediti, Kredit za uređaj, izborom opcije Prevremena otplata u detaljima kredita. Prenos sredstava u iznosu jednakom ili većem od dve rate kredita smatra se delimičnom prevremenom otplatom. Ukoliko prenesete sredstva u iznosu manjem od dve rate kredita biće vam vraćena na tekući račun.
Kolika je kamata na godišnjem nivou za kredit za uređaj?
Kredit za uređaj
Kredit za uređaj je beskamatni, tj. kamata je 0,00% na godišnjem nivou.
Na koji način mogu da platim ratu kredita? Šta se dešava u slučaju da nemam dovoljno sredstava na tekućem računu prilikom dospeća rate za naplatu?
Kredit za uređaj
Potrebno je da obezbedite sredstva u iznosu rate kredita na svom tekućem računu do 17. u mesecu, odnosno do 20. u mesecu, u skladu sa ugovorenim planom otplate. Banka obračunava zateznu kamatu za kašnjenje u otplati rate koja će biti vidljiva narednog meseca.
Na koji način mogu imati uvid u detalje i pratiti otplatu kredita za uređaj?
Kredit za uređaj
Detalje kredita za uređaj, kao što su iznos rate, preostali iznos duga, broj otplaćenih rata i datum dospeća možete u svakom trenutku videti na internet ili mobilnoj aplikaciji, na putanji Moji računi, Krediti, detalji Kredita za uređaj.
Da li kao nerezident mogu da dobijem kredit za uređaj?
Kredit za uređaj
Kredit za uređaj je dostupan samo rezidentima.
Da li mogu da imam više kredita za uređaj?
Kredit za uređaj
Možete imati više kredita za uređaj, tj. onoliko kredita koliko imate ugovora sa Mobiom za različite brojeve telefona.
Da li mogu otplatiti više rata unapred i na koji način?
Kredit za uređaj
Moguće je uplatiti više rata unapred, putem internet ili mobilne aplikacije, na putanji Moji računi, Krediti, detalji Kredita za uređaj, Prevremena otplata. Prilikom prevremene otplate kredita, neophodno je preneti iznos od minimalno dve rate na račun kredita za uređaj, pri čemu će se smanjiti iznos mesečne rate, ali ne i broj meseci otplate. Ukoliko uplatite celokupan iznos duga, račun kredita za uređaj se zatvara.
Da li mogu da odustanem od kredita za uređaj i da li je u tom slučaju potrebno da vratim uređaj?
Kredit za uređaj
Od kredita za uređaj možete odustati u roku od 14 dana od datuma realizacije kredita. Nakon odustajanja, potrebno je obezbediti sredstva u iznosu kredita u narednih 30 dana, pri čemu uređaj zadržavate.
Kako mogu da dobijem potvrdu o ugašenom kreditu za uređaj i u kom roku?
Kredit za uređaj
Potvrda o ugašenom kreditu za uređaj će vam biti poslata u roku od 5 radnih dana od trenutka likvidacije kredita za uređaj na registrovanu imejl adresu. Izrada ove potvrde se ne naplaćuje.
Kako mogu da dobijem potvrdu o ostatku duga po kreditu za uređaj i u kom roku?
Kredit za uređaj
Potvrdu o ostatku duga možete dobiti pozivom našeg Korisničkog servisa na broj 063 9005 ili slanjem imejla na adresu banka@mobibanka.rs. Naknada za izradu potvrde iznosi 750 RSD, i potrebno je da ovaj iznos obezbedite na tekućem računu prilikom podnošenja zahteva. Potvrda će vam biti dostavljena sledećeg radnog dana.
Na koji način mogu da podnesem zahtev za dozvoljeno prekoračenje?
Dozvoljeno prekoračenje
Zahtev za dozvoljeno prekoračenje možete podneti putem internet aplikacije u Katalogu prozivoda, u bilo kojoj Yettel prodavnici ili pozivom Korisničkog servisa na 063 9005.
Koje uslove bi trebalo da ispunim i šta mi je potrebno od dokumentacije za podnošenje zahteva za dozvoljeno prekoračenje?
Dozvoljeno prekoračenje
Ukoliko imate otvoren račun, primate zaradu/penziju ili deo zarade u Mobi Banci, imate prijavu stalnog boravka na teritoriji Republike Srbije, odnosno imate status rezidenta, i pritom ste zaposleni ili ste penzioner sa minimalnim mesečnim primanjima 20.000 RSD, možete podneti zahtev za dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu putem internet aplikacije. Maksimalni iznos dozvoljenog prekoračenja koji može biti odobren je u visini zarade/penzije prenete na račun u Mobi Banci. Više informacija o potrebnoj dokumentaciji možete videti na strani <a href="http://www.mobibanka.rs/sr/stanovnistvo/ponuda/krediti/dozvoljeno-prekoracenje#dokumentacija">http://www.mobibanka.rs/sr/stanovnistvo/ponuda/krediti/dozvoljeno-prekoracenje#dokumentacija</a>.
Da li je obavezan prenos zarade i u kom iznosu na račun u Mobi Banci za dobijanje dozvoljenog prekoračenja?
Dozvoljeno prekoračenje
Da, potrebno je da prenesete zaradu ili deo zarade u Mobi Banku u minimalnom iznosu od 5.000 RSD kako biste podneli zahtev za dozvoljeno prekoračenje.
Kako mogu da produžim dozvoljeno prekoračenje i da li pre toga moram da izmirim obaveze za postojeće dozvoljeno prekoračenje?
Dozvoljeno prekoračenje
Možete podneti zahtev za novo dozvoljeno prekoračenje najranije 30 dana pre isteka postojećeg dozvoljenog prekoračenja, pri čemu nije potrebno izmirenje obaveza za prekoračenje koje je aktivno. Zahtev možete podneti na internet aplikaciji, u Katalogu proizvoda. Prilikom potpisivanja ugovora, potrebno je obezbediti Potvrdu o zaposlenju, ukoliko ste zaposleni, odnosno tri poslednja penziona čeka ili Uverenje o penzionisanju koje izdaje PIO fond, ukoliko ste penizoner.
Na koji način otplaćujem iskorišćena sredstva iz dozvoljenog prekoračenja?
Dozvoljeno prekoračenje
Svakom uplatom na tekući račun smanjuju se, odnosno izmiruju, obaveze po dozvoljenom prekoračenju. Kamatna stopa je fiksna i obračunava se poslednjeg dana u mesecu, samo na iskorišćeni deo dozvoljenog prekoračenja i za onoliko dana koliko koristite sredstva.
Kako mogu da zatvorim dozvoljeno prekoračenje i da li postoji naknada za zatvaranje?
Dozvoljeno prekoračenje
Zahtev za zatvaranje dozvoljenog prekoračenja možete podneti na internet aplikaciji, na putanji Moja banka, Moj profil, Zatvaranje računa, odabirom opcije Zatvori za dozvoljeno prekoračenje. Zahtev možete podneti ukoliko ste izmirili obaveze po dozvoljenom prekoračenju. Zatvaranje dozvoljenog prekoračenja se izvršava bez naknade.
Kako mogu da dobijem potvrdu o ugašenom dozvoljenom prekoračenju i u kom roku?
Dozvoljeno prekoračenje
Potvrda o ugašenom dozvoljenom prekoračenju će vam biti poslata u roku od 5 radnih dana od trenutka gašenja dozvoljenog prekoračenja na kontakt adresu. Izrada ove potvrde se ne naplaćuje.
Kako mogu da dobijem potvrdu o ostatku duga po dozvoljenom prekoračenju i u kom roku?
Dozvoljeno prekoračenje
Potvrdu o ostatku duga možete dobiti pozivom našeg Korisničkog servisa na broj 063 9005 ili slanjem imejla na adresu banka@mobibanka.rs. Naknada za izradu potvrde iznosi 750 RSD, i potrebno je da ovaj iznos obezbedite na tekućem računu prilikom podnošenja zahteva. Potvrda će vam biti dostavljena sledećeg radnog dana.
Na koji način mogu otvoriti štednju po viđenju i koji su uslovi za otvaranje?
Štednja
Ukoliko imate aktivan tekući račun, možete otvoriti štednju po viđenju na internet ili mobilnoj aplikaciji, na putanji Katalog proizvoda, Štednja po viđenju, odabirom željenog proizvoda. Otvaranje štednog računa se završava onlajn, bez dolaska u banku i bez dostavljanja bilo kakve dokumentacije. Nakon otvaranja štednje po viđenju, potrebno je da prenesete sredstva odabirom opcije Interni prenos na početnom ekranu ili na putanji Moji računi, Štednja, odabirom opcije Dodajte novac u detaljima računa.
Da li osoba ovlašćena po tekućem računu može imati uvid u moj štedni račun?
Štednja
Osoba ovlašćena po vašem tekućem računu nema uvid u vaš štedni račun.
Kako mogu da zatvorim štednju po viđenju?
Štednja
Štedni račun možete zatvoriti na internet aplikaciji ili mobilnoj aplikaciji, na putanji Moja banka, Moj profil, Zatvaranje računa, odabirom opcije za zatvaranje štednje po viđenju.
Kako mogu dobiti izvod sa štednog računa?
Štednja
Izvod za štednju po viđenju je dostupan u okviru zajedničkog mesečnog izvoda za sve račune i možete ga preuzeti na internet i mobilnoj aplikaciji, na putanji Moji računi, Tekući račun, Detalji računa, Lista izvoda.
Da li su mi sredstva sa računa štednje po viđenju uvek na raspolaganju?
Štednja
Sredstva sa računa štednje po viđenju su vam uvek dostupna. U bilo kom trenutku sredstva možete preneti na svoj tekući račun odabirom opcije Interni prenos na početnoj strani internet ili mobilne aplikacije. Kamata se pripisuje poslednjeg dana u mesecu, a obračunava se dnevno za iznos sredstava na štednom računu.
Da li mogu imati više računa štednje po viđenju?
Štednja
Možete imati više računa štednje po viđenju.
Da li nerezident može da otvori štedni račun?
Štednja
Štedni račun mogu otvoriti i nerezidenti.
Na koji način mogu otvoriti oročenu štednju?
Štednja
Oročenu štednju možete otvoriti na internet ili mobilnoj aplikaciji, na putanji Katalog proizvoda, Oročena štednja, odabirom željenog proizvoda. Otvaranje štednog računa se završava onlajn, bez dolaska u banku i bez dostavljanja bilo kakve dokumentacije. Nakon prihvatanja indikativne ponude, otvara se račun oročene štednje, a novac sa tekućeg računa se automatski prebacuje na štedni račun u iznosu koji je unet na kalkulatoru.
Koji su preduslovi za otvaranje oročene dinarske štednje?
Štednja
Za otvaranje oročene štednje potrebno je da imate aktivan tekući račun i da raspoloživo stanje na tekućem računu u trenutku otvaranja štednje bude jednako ili veće od iznosa koji se oročava, s tim da je minimalni iznos 60.000 dinara.
Koliko računa oročene štednje mogu imati i koji je maksimalni iznos koji se može uplatiti na račune oročene štednje?
Štednja
Broj računa oročene štednje je neograničen, maksimalni ukupan iznos na štednjim računima je 20.000.000 dinara, dok je na jednom računu oročene štednje maksimalni iznos 3.000.000 dinara.
Kako se vrši obračun kamate oročene štednje i da li se ona oporezuje?
Štednja
Obračun kamate se vrši primenom konformne metode. Ugovorena kamata se obračunava po isteku perioda oročenja od 6 ili 12 meseci kada se ukupan iznos, tj. iznos glavnice sa pripisanom kamatom, prenosi na tekući račun. Za ostvarenu kamatu na oročenoj dinarskoj štednji se ne plaća porez.
Na koji način mogu podneti zahtev za razoročavanje oročene štednje?
Štednja
Zahtev za razoročavanje oročene štednje možete podneti u internet ili mobilnoj aplikaciji na putanji Moja banka, Moj profil, Zatvaranje računa, odabirom opcije za zatvaranje računa oročene štednje. Nakon zatvaranja štednog računa, automatski se prenosi novac na tekući račun u iznosu glavnice i kamate koja je obračunata za dati period, u skladu sa Ugovorom. Delimično razoročavanje sredstava nije moguće.
Kako da personalizujem početnu stranu?
Generalno
Na početnoj strani u dnu ekrana odabirom opcije Dodaj novi vidžet možete lako menjati izgled početnog ekrana dodavanjem ili uklanjanjem vidžeta. U svakom trenutku možete resetovati vidžete, odnosno vratiti prvobiti prikaz, odabirom opcije Vrati na podrazumevano.
Da li mogu da koristim internet bankarstvo na mobilnom telefonu?
Generalno
Možete koristiti internet aplikaciju i na mobilnom telefonu, tako što ćete u pretraživaču uneti adresu internet aplikacije, odnosno <a href="https://online.mobibanka.rs/">https://online.mobibanka.rs/</a>.
Na kojim pretraživačima je podržano internet bankarstvo?
Generalno
Internet bankarstvu možete da pristupite sa sledećih pretraživača: Chrome, Opera, Opera Mini, Firefox, Internet Explorer (od verzije 8), Internet Explorer Mobile, Safari, Android Webkit 530-533, Apple Webkit 530-533, Nokia browser. Internet bankarstvo možete da koristite na desktop, tablet i mobilnim uređajima.
Šta je slika za identifikaciju?
Generalno
Slika za identifikaciju je dodatna mera zaštite od eventualne zloupotrebe na internetu. Svaki korisnik prilikom otvaranja računa bira jednu od ponuđenih slika za indentifikaciju. Tokom procesa prijave na internet aplikaciju, odnosno personalizacije mobilne aplikacije, kada unesete svoje korisničko ime prikazaće se i slika za identifikaciju koju ste izabrali, kako biste bili sigurni da ste na strani naše internet aplikacije.
Kako mogu da kontaktiram Korisnički servis?
Generalno
Možete nas kontaktirati pozivom na +381 63 9005 ili započeti čet na sajtu banke ili internet aplikaciji, odabirom opcije Get help. Radno vreme Korisničkog servisa je radnim danima od 08h do 22h i subotom i nedeljom od 10h do 18h. Takođe, ukoliko imate bilo kakve sugestije, nedoumice ili informacije koje želite da podelite sa nama, pošaljite nam poruku u Inboks putem internet ili mobilne aplikacije.