Kreditna kartica

Kreditna kartica

Kreditna kartica

Podnesite zahtev za svoju kreditnu revolving karticu putem internet aplikacije, bez odlaska u banku, a ugovornu dokumentaciju vam donosimo na kućnu adresu. Iskoristite mogućnost plaćanja preko internet i mobilne aplikacije, na POS terminalima u zemlji i inostranstvu, kao i na internetu, uz atraktivnu kamatnu stopu. Otplata minimalnog iznosa od 5% od ostatka duga se vrši sa tekućeg računa, pri čemu je otplaćeni deo duga raspoloživ za ponovno korišćenje.

Detalji proizvoda

Valuta RSD
Minimalni iznos 30.000,00 RSD
Maksimalni iznos 600.000,00 RSD
Period otplate 36 meseci
Mesečno plaćanje 5,00% ili 1.000,00 RSD
Kamatna stopa 26,00% godišnja
Zatezna kamatna stopa 9,25% godišnja

Kako da apliciram? Ukoliko imate otvoren račun u Mobi Banci, imate prijavu stalnog boravka na teritoriji Republike Srbije, odnosno, imate status rezidenta, i pritom ste zaposleni ili ste penzioner, možete podneti zahtev za kreditnu karticu putem internet aplikacije. Za više informacija o dokumentaciji koju je potrebno da obezbedite za apliciranje, odaberite opciju Preuzmi potrebnu dokumentaciju. Banka će vas obavestiti o preliminarnom odobrenju zahteva, nakon čega će biti potrebno da prihvatite preliminarno odobreni iznos na internet ili mobilnoj aplikaciji.

Još akcija