Devizna štednja po viđenju

Devizna štednja po viđenju

Devizna štednja po viđenju

Otvorite svoju deviznu štednju po viđenju u nekoliko klikova, bez dolaska u banku. Putem mobilne ili internet aplikacije brzo i lako prebacite novac sa tekućeg na štedni račun i obrnuto. Vaš novac Vam je uvek na raspolaganju i to uz ugovorenu fiksnu godišnju kamatu od 0,01%. Banka obezbeđuje i dodatnu pogodnost u vidu Bonus kamate. Ugovorena kamatna stopa i Bonus kamata prikazane su zajedno u Detaljima proizvoda, kao i u reprezentativnom primeru u nastavku.

Detalji proizvoda

Tip proizvoda Štednja po viđenju
Valuta štednje EUR
Minimalni iznos 0,00 EUR
Maksimalni iznos 0,00 EUR
Kamatna stopa 0,50% godišnja

Još akcija