Keš Kredit sa fiksnom kamatnom stopom

Keš Kredit sa fiksnom kamatnom stopom

Keš kredit

Najbolji keš kredit je onaj koji ispunjava tvoje želje. Vreme je za pravu odluku! Izaberi keš kredit sa fiksnom kamatnom stopom, bez brige da će ti se mesečna rata menjati tokom otplate. Podnesi zahtev na internet aplikaciji i sve završiti bez odlaska u banku.

Detalji proizvoda

Valuta RSD
Minimalni iznos 60.000,00 RSD
Maksimalni iznos 1.000.000,00 RSD
Period otplate 6 Meseci - 70 Meseci
Kamatna stopa
6 - 36 Meseci 16,70% godišnja
37 - 70 Meseci 18,95% godišnja
Naknada za odobrenje 0,00 RSD

KAKO DA SE PRIJAVIM? Ukoliko imate otvoren račun u Mobi Banci, imate prijavu stalnog boravka na teritoriji Republike Srbije, odnosno, imate status rezidenta, i pritom ste zaposleni ili ste penzioner, možete podneti zahtev za keš kredit putem internet aplikacije. Za više informacija o dokumentaciji koju je potrebno da obezbedite za apliciranje, odaberite opciju Preuzmi potrebnu dokumentaciju. Banka će vas obavestiti o preliminarnom odobrenju zahteva, nakon čega će biti potrebno da prihvatite preliminarno odobreni iznos na internet ili mobilnoj aplikaciji.

Još akcija